• Lorem ipsum

Privacy- en cookieverklaring
Hismith Erotic Trade BV

Laatste versie bijgewerkt op: 03 November 2020

 

Privacy Statement DownloadVia onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. Hismith Erotic Trade BV acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat
betekent onder andere dat wij:
onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken,
via deze privacyverklaring;
onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens
die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
• persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Hismith Erotic Trade BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken
en met welk doel bij de webwinkel www.hismith.nl/nl & www.hismith.be/nl                                            Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op
met Hismith Erotic Trade BV.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze
bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie
over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevens
en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u
sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde
klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in
kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee
zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg
over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze
cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen
van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel
gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet
anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw
gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten
goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u
altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke
gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;

Conform art. 16 AVG
heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen
onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;

Conform art. 17 AVG
heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons
opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking het recht op vrijheid van
meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
• een wettelijke verplichting na te komen;
• om redenen van algemeen belang, of voor het doen gelden, het uitoefenen of het
verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

Conform art. 18 AVG
het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
te vragen, voor zover u de juistheid van de gegevens ontkent;
• de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
• we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om
rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
• tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt
heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de
overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw
gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Contactgegevens:
Hismith Erotic Trade BV
Industrieweg, 46B
2382 NW, Zoeterwoude
Nederland, The Netherlands
E: [email protected]
T: +31 (0) 6 40 96 52 98

 

DOWNLOAD PRIVACY STATEMENT