Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op alle door Hismith Erotic Trade B.V. (hierna te noemen: Hismith®) geëxploiteerde websites. Gebruik en bezoek van deze websites is onderworpen aan deze disclaimer en, voor zover van toepassing de overige voorwaarden die te vinden zijn op de website. Toegang tot deze websites betekent dat jij als bezoeker instemt met deze voorwaarden en beperkingen, je wordt dan ook geadviseerd deze documenten zorgvuldig door te lezen.

Gebruik van websites

De getoonde informatie op deze websites wordt met zorg samengesteld en onderhouden, doch staat Hismith® niet garant voor de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de inhoud. Je aanvaardt dat de websites alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals je die aantreft op de websites op het moment van gebruik. Hismith® is altijd bevoegd om de inhoud van de informatie op de websites zonder verdere aankondiging aan te passen. De geboden informatie is informatief van aard en is niet uitputtend. Hismith® staat niet in voor gebruik van deze informatie in welke vorm en welk doeleinden dan ook.

Informatie van derden

Het gebruik van links naar websites van derden is geheel op eigen risico. Dit geldt eveneens voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze websites worden aangeboden. Raadpleeg voor het gebruik van onze producten, altijd de handleiding.


Intellectueel eigendom

Hismith® behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten en alle andere rechten met betrekking tot de via deze websites aangeboden informatie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen / foto's, logo's, ander grafisch materiaal, illustraties, (handels)namen. Deze eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites. De aangeboden informatie mag uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Hismith® worden gedownload, verspreid, gekopieerd of welke andere manier dan ook verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. Let op! Producten waarbij een smartphone staat afgebeeld worden niet geleverd met een smartphone(s) zoals aangegeven op de afbeelding(en), de afgebeelde smartphone(s) staat symbool voor jouw eigen Android en/ of Apple / smartphone. 

 

Hismith zal de bestelling(en) altijd discreet verpakken & versturen.