Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, verzoeken wij je ons via een verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het is wel van belang dat de producten ongeopend en voorzien van hygiënezegel zijn. Indien dit niet het geval is dan vervalt het recht van retour. Lees daarover hieronder meer. 

U kunt via onderstaande link het herroepingsformulier downloaden

Herroeping Modelformulier


Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij jij uitdrukkelijk anders hebt ingestemd. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen retour ontvangen hebben. Deze goederen dienen ongeopend en voorzien van hygiënezegel te zijn. Indien dit niet het geval is dan vervalt het recht op retour vanwege hygiënische redenen.

Je dient de goederen direct, in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor eigen rekening. Wij bieden je de mogelijkheid om bij ons tegen een gereduceerd tarief van €5.95 incl. BTW een retourlabel aan te vragen. Dit kan via de klantenservice [email protected]

Een product retour sturen wanneer deze betaald is met een financieringsoptie, SprayPay in dit geval. 

Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan zorgen wij ervoor dat de betaalplicht komt te vervallen. ”Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruikmaakt van het herroepingsrecht.”

Ons retouradres:
HiSmith Erotic Trade bv
Industrieweg 46-B
2382 NW Zoeterwoude

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Let op!
Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn erotische artikelen (zoals seksmeubels, seksmachines, sekspoppen en dildo's), waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Deze producten zijn namelijk om redenen van hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling na levering is verbroken. Artikelen met gebruikerssporen of waarvan de verpakking is beschadigd, worden niet voor retour geaccepteerd.