• Lorem ipsum

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je deze hebt aangevraagd. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, verzoeken wij je ons via een verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het is wel van belang dat de producten ongeopend en voorzien van hygiëne-zegel zijn. Indien dit niet het geval is dan vervalt het recht van retour. 

Herroeping Modelformulier


Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij jij uitdrukkelijk anders hebt ingestemd. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben retour ontvangen hebben. Deze goederen dienen ongeopend en voorzien van hygiëne-zegel te zijn. Indien dit niet het geval is dan vervalt het recht op retour vanwege hygiënische redenen.

Je dient de goederen direct, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons tegen een gereduceerd tarief van €5.95 incl. BTW een retourlabel aan te vragen. Dit kan via de klantenservice [email protected]

Ons retouradres
HiSmith Erotic Trade bv
Industrieweg 46-B
2382 NW Zoeterwoude

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Let op!
Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn erotische artikelen (zoals seksmeubels, seksmachines, sekspoppen en dildo's), waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Deze producten zijn namelijk om redenen van hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling na levering is verbroken. Artikelen met gebruikerssporen of waarvan de verpakking is beschadigd, worden niet voor retour geaccepteerd."

Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Vertoond het product een mankement bij ontvangst? Of werkt het opeens niet meer naar behoren. Stuur het product niet terug zonder eerst contact met ons opgenomen te hebben. Wij kunnen je voorzien van een verzendlabel tegen een gereduceerd tarief. Je kunt ons bereiken via e-mail [email protected] of via de Live Chat functie binnen de webshop(s). Vervolgens ontvangt je van ons een retournummer (RMA #) samen met het juiste adres om de artikelen terug te sturen. Mocht je een geslaagd beroep doen op garantie, dan komen alle kosten (dus ook de verzendkosten) voor onze rekening.