Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Hismith Erotic Trade BV acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Download hieronder de volledige privacy statement.

Download Privacy Statement